Skład Okręgowej Rady Lekarskiej

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Zgodnie z art. 26 ustawy o izbach lekarskich okręgowa rada lekarska wybiera spośród swoich członków prezydium. Prezydium okręgowej rady lekarskiej stanowią: prezes oraz wybrani przez radę jego zastępcy, sekretarz, skarbnik i członkowie. Prezydium okręgowej rady lekarskiej działa w imieniu rady w sprawach określonych uchwałą rady.

Kadencja IX (2022 - 2026) skład ORL

lekarze:

Adam Bąk, Marek Błaszczyk, Henryk Bugiel, Jacek Chełchowski, Marek Dryja, Iwona Gajda, Monika Hurek, Jerzy Jakubiszyn, Zbigniew Kowalik, Stanisław Kowarzyk, Małgorzata Łuszczyńska-Ostrowska, Adam Martyniszyn, Marcin Mielczarek, Barbara Suzanowicz, Kinga Szczepańska, Aleksander Wojtyłko,

lekarze dentyści:

Stanisław Chruszczyk, Justyna Grzybowska-Substelna, Barbara Hamryszak, Wiesław Latała.

 

Kadencja VIII (2018-2022)

Prezes:
 
Jolanta Smerkowska - Mokrzycka

Wiceprezesi:
 
Barbara Hamryszak
Jacek Mazur
 
Sekretarz:
Małgorzata Łuszczyńska-Ostrowska
 
Zastępca Sekretarza: 
Stanisław Kowarzyk
 
Skarbnik:
Jerzy Jakubiszyn
 
Członkowie Prezydium:
Marek Dryja
Jarosław Mijas
Iwona Gajda

Pozostali Członkowie ORL:

1. Bąk Adam
2. Bugiel Henryk
3. Chełchowski Jacek
4. Chruszczyk Stanisław
5. Gajda Iwona
6. Grzybowska - Substelna Justyna
7. Kudyba Bogusław
8. Latała Wiesław
9. Martyniszyn Adam
10. Mielczarek Marcin
11. Rekucki Konrad
12. Suzanowicz Barbara
13. Wojtyłko Aleksander
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

Kadencja VII (2013-2017)

Prezes ORL

Jerzy Jakubiszyn

Wiceprezesi:
Jolanta Smerkowska - Mokrzycka
Stanisław Kowarzyk
Sekretarz:
Barbara Hamryszak
Zastępca Sekretarza: 
Jerzy Lach
Skarbnik:
Zbigniew Kowalik
Członkowie Prezydium:
Marek Dryja
Jacek Mazur
Marcin Mielczarek

Pozostali Członkowie ORL:

1. Bąk Adam
2. Chowaniec Tadeusz
3. Chruszczyk Stanisław
4. Felbel Waldemar
5. Gajda Iwona
6. Grzybowska - Substelna Justyna
7. Latała Wiesław
8. Łuszczyńska - Ostrowska Małgorzata
9. Martyniszyn Adam
10. Mijas Jarosław
11. Olejnik Rafał
12. Suzanowicz Barbara
13. Wojtyłko Aleksander
 
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
Kadencja VI (2009-2013)
Prezes ORL
Jerzy Jakubiszyn

Zastępcy Prezesa ORL
1.Stanisław Kowarzyk
2.Barbara Hamryszak    


Sekretarz ORL
1.Jerzy Lach
2.Jolanta Smerkowska-Mokrzycka

Skarbnik ORL - Zbigniew Kowalik

Członkowie Prezydium ORL
1. Małgorzata Łuszczyńska-Ostrowska    

2. Rafał Olejnik
3. Marek Dryja
Pozostali członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej
1. Bąk Adam
2. Chowaniec Tadeusz  
3. Chruszczyk Stanisław
4. Karoń Jarosław
5. Latała Wiesław
6. Mazur Jacek  
7. Mielczarek Paweł
8. Misiak Mirosław
9. Redelbach Wojciech  
10. Suzanowicz Barbara  
11. Wester Andrzej
12. Wojtyłko Aleksander