Szkolenia

Spotkania Stomatologiczne

XII Łódzie Spotkania Stomatologiczne https://oil.lodz.pl/aktualnosci/wszystkie-informacje/najnowsze/xii-lodzkie-spotkania-stomatologiczne.html VII Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne  https://mss.izba-lekarska.pl/

Szkolenie z gospodarki odpadami

Szkolenia dotyczą sprawozdawczości oraz ewidencji odpadów w systemie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Planowana jest realizacja 7 szkoleń: 19 maja – Opole, szkolenie dla przedsiębiorców26…

Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów opartych na EBM

Kursy realizowane są ramach przyznanego przez Ministerstwo Zdrowia grantu w prestiżowym konkursie pn. Kształcenie podyplomowe lekarzy – rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego. Projekt został…

Podlaskie Spotkania Stomatologiczne

22-24 czerwca 2023 r. w Hotelu Medical SPA w Augustowie przy ul. Zdrojowej 3. W ramach tegorocznej konferencji przygotowano interesujący program dydaktyczny w zakresie aktualnych nowości w leczeniu stomatologicznym, którego…

Bezpłatne szkolenia w NIL

Ośrodek Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej przygotował nową ofertą szkoleń. Tematy dotyczą zagadnień m.in.: prawnych, zarządzania, kompetencji miękkich oraz zagadnień związanych z wykonywaniem zawodu i wiedzą medyczną z obszaru poszczególnych specjalizacji.…

Kształcenie podyplomowe OIL

PROGRAM SZKOLEŃ PROWADZONYCH W RAMACH KOMISJI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO OIL W OPOLU Aktualizacja  19.04.2023r. Temat Termin Prowadzący Uczestnicy Miejsc Aktualne przepisy BHP dla lekarzy i lekarzy dentystów 12.05.2023, godz. 12.00, czas…

Podręcznik prewencji i leczenia COVID-19

Podręcznik - do pobrania w załączniku - napisany jasno i klarownie, dla wszystkich specjalności, zarówno dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek.Odpowiada na wiele pytań i wątpliwości podnoszonych przez Koleżanki i Kolegów.