Przydatne linki

Naczelna Izba Lekarska

Strona internetowa Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie

531

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

319

OZZL

Strona internetowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

340

Narodowy Fundusz Zdrowia - Oddział Opolski

Strona internetowa NFZ o/ Opole

361

Ministerstwo Zdrowia

Strona internetowa Ministerstwa Zdrowia

326

Klasyfikacja Procedur Medycznych

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH (ICD-9-CM wersja 5.22)

237

Edukacja Medyczna

Bezpłatne testy i szkolenia dla lekarzy

412

Wykaz Charakterystyk Produktów Leczniczych

Wykaz Charakterystyk Produktów Leczniczych wszystkich produktów leczniczych refundowanych. Opublikowane Charakterystyki obejmują, również produkty lecznicze, dopuszczone do obrotu w Unii Europejskiej przez Komisje Europejską w tzw. procedurze centralnej.

240

Centralny Rejestr Lekarzy

Znając imię i nazwisko lekarza/lekarza dentysty, bądź jego numer prawa wykonywania zawodu, można sprawdzić czy figuruje w rejestrze, do jakiej izby okręgowej należy, kiedy skończył studia i jakie ma specjalizacje.

804

Unia Polskich Pisarzy Lekarzy

218