Ogłoszenia i komunikaty

Poszukiwani Mentorzy Ultrasonografii

Szanowni Państwo, poszukujemy specjalistów w zakresie przeprowadzania badań USG do innowacyjnego projektu. Fundacja Mocni na starcie poszukuje ekspertów, którzy razem z nami będą tworzyć treści do bezpłatnej, mobilnej aplikacji do…

Ankieta farmakogenomiczna

W Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w Zakładzie Analizy i Bioanalizy Leków oraz w Centrum Badań Klinicznych prowadzone są badania farmakogenomiczne, których głównym kierunkiem jest pełne profilowanie pacjentów przy użyciu metod sekwencjonowania o wysokiej przepustowości (sekwencjonowanie następnej…

My z Covidowego

Od marca ubiegłego roku społeczność Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu codziennie walczy z koronawirusem. To pierwszy i jedyny szpital w województwie całkowicie przekształcony i dedykowany leczeniu chorych na…

Ubezpieczenie OC - rok 2021 Ważne

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rok 2021 rok. Koleżanki i Koledzy, Od 1 marca 2021 kontynuować będziemy program Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej oraz ubezpieczenie Ochrony Prawnej Lekarza (na nie zmienionych zasadach i…