Ogłoszenia i komunikaty

Apel NRL

Publikujemy podjęty w dniu 22 października 2021 apel Naczelnej Rady Lekarskiej skierowany do lekarzy i lekarzy dentystów

Zastosowanie metod uczenia maszynowego w predykcji poziomu wypalenia zawodowego, prężności oraz poczucia własnej skuteczności u psychologów klinicznych i lekarzy psychiatrów

Udostępniamy lekarzom rezydentom w trakcie specjalizacji z psychiatrii oraz lekarzom psychiatrom link do badania naukowego. Projekt realizowany jest przez Gdański Uniwersytet Medyczny we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz Politechniką Wrocławską.…

Zaproszenie do Białego Miasteczka Ważne

Cześć! Musimy wspomóc kolegów w walce o nasze, lepsze jutro! Dzielni bohaterowie - przedstawiciele wszystkich zawodów medycznych i niemedycznych, protestują w Warszawie już 3. TYDZIEŃ! Niektórzy w ogóle nie wrócili…

Pismo Prezesa NRL do Premiera Ważne

Ze względu na istotność sprawy, publikujemy pismo, które wystosował Prezes NRL kol. Andrzej Matyja do Prezesa Rady Ministrów. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. Admin

My z Covidowego

Od marca ubiegłego roku społeczność Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu codziennie walczy z koronawirusem. To pierwszy i jedyny szpital w województwie całkowicie przekształcony i dedykowany leczeniu chorych na…