Ogłoszenia i komunikaty

List Otwarty Prezesa NRL Ważne

Publikujemy list otwarty do społeczeństwa oraz lekarzy i lekarzy dentystów dot. niedawno uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub…

Odpowiedź z Rady Etyki Mediów

Publikujemy do zapoznania się i ewentualnego rozpowszechniania stanowisko Rady Etyki Mediów ws materiału red. Węża w wiadomościach TVP szkalującego izby lekarskie - stanowisko REM jest odpowiedzia na skargę Rzecznika Praw…

Stanowisko PNRL

Szanowni Państwo, w załączeniu publikujedmy dzisiejsze stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ws. wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r. ws. planowania rodziny, ochrony płodu ludzkiego i warunków dopuszczalności przerywania…

Praca Biura Izby w czasie epidemii Ważne

Koleżanki, Koledzy ! Szanowni Państwo! Ze względu na pogarszająca się sytuację epidemiologiczna praca biura Opolskiej Izby Lekarskiej zostanie przekierowana na pracę w systemie zdalnym począwszy od dnia 26 października 2020r.…