Ogłoszenia i komunikaty

Pismo GIS w sprawie zachorowań na odrę

Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przekazuje pismo Głównego Inspektora Sanitarnego nr EP.NE.740.6.2024 z dnia 14.02.2024 r. dot. niepokojącej sytuacji zachorowań na odrę w Polsce. Według ECDC ogniska choroby będą występować…

Obowiązek sprawozdawczy w 2024 roku

W związku z obowiązkiem sprawozdawczym w 2024 roku, przekazuję w załączeniu pismo Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Dodatkowo przesyłam (ponownie) do wiadomości pismo, które…

Ubezpieczenie OC na rok 2024 Ważne

Koleżanki i Koledzy Od 1 marca 2024 kontynuować będziemy program Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej oraz ubezpieczenie Ochrony Prawnej Lekarza. Oferta na nie zmienionych zasadach i warunkach finansowych (OC PZU S.A.; Ochrona…

Sprawa składek członkowskich Ważne

Jak w większości Państwo już wiedzą i skrupulatnie opłacają składkę członkowską w nowej ustalonej od 1 stycznia 2023 roku wyskości, to zdarzają się jednak, nie tak odosobnione przypadki trwania przy…

Rytm Serca Ważne

Rytm Serca to nowy program realizowany wspólnie z firmą Ekovision TV, przedstawiający działalność naszej Izby. Odcinek 1. Odcinek 2 - 28.06.2023 Odcinek 3 - 30.08.2023 Chór "Medicanto" Odcinek 4 -…