Obwieszczenia OKW

Informacje o wyborach 2013

Obwieszczenie Przewodniczącego Okręgowej Komisji WyborczejOpolskiej Izby Lekarskiejz dnia 18.12.2013r.o wynikach wyborów na XXXII Okręgowym Zjeździe Lekarzy Zgodnie z § 45…