INFORMACJE WYBORCZE

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
Opolskiej Izby Lekarskiej
z dnia 30.03.2022r.
o wynikach wyborów przeprowadzonych na XLI Sprawozdawczo-Wyborczym Okręgowym Zjeździe Lekarzy w Opolu
Zgodnie z § 45 ust.1 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w tych organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, na podstawie protokołów komisji wyborczej XLI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy, obwieszczam co następuje:
  1. Prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu wybrana została lek.dent. Jolanta Smerkowska-Mokrzycka.
  2. Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej wybrany został lek. Paweł Olszewski.
  3. Członkami Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu wybrani zostali:
lekarze: Adam Bąk, Marek Błaszczyk, Henryk Bugiel, Jacek Chełchowski, Marek Dryja, Iwona Gajda, Monika Hurek, Jerzy Jakubiszyn, Zbigniew Kowalik, Stanisław Kowarzyk, Małgorzata Łuszczyńska-Ostrowska, Adam Martyniszyn, Marcin Mielczarek, Barbara Suzanowicz, Kinga Szczepańska, Aleksander Wojtyłko,
lekarze dentyści: Stanisław Chruszczyk, Justyna Grzybowska-Substelna, Barbara Hamryszak, Wiesław Latała.
  1. Zastępcami Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wybrani zostali:
lekarze: Kazimierz Drosik, Roman Kolek, Piotr Sysło, Maciej Szcześniak, Anna Ziemba,
lekarze dentyści: Donata Hałaburdo, Robert Rypniewski.
  1. Członkami Okręgowego Sądu Lekarskiego wybrani zostali:
lekarze: Róża Bruzi-Bużowicz, Marzanna Derkacz-Jedynak, Krzysztof Doskocz, Grzegorz Głąb, Ireneusz Gulewicz, Marek Kanturski, Anna Kaźmierczak, Czesław Kobyłecki, Elżbieta Krzymowska, Małgorzata Łabuz-Margol, Józef Murawski, Marek Siewiński, Krzysztof Stempniewicz, Krystian Wartenberg, Ryszard Wileński, Czesława Zubrzycka, Jerzy Zygmunt,
lekarze dentyści: Anna Baszak, Marzena Dmowska-Zielińska, Olaf Kulig, Ewa Noceń-Firlej, Katarzyna Rączy.
  1. Członkami Okręgowej Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:
lekarze: Marek Piętka, Teresa Sicińska-Werner, Michał Zych,
lekarz dentysta: Włodzimierz Fijałkowski.
  1. Delegatami na Krajowy Zjazd Lekarzy wybrani zostali:
lekarze: Wojciech Derkowski, Jerzy Jakubiszyn, Stanisław Kowarzyk, Zbigniew Kuzyszyn, Jacek Miarka, Paweł Olszewski,
lekarze dentyści: Barbara Hamryszak, Jolanta Smerkowska-Mokrzycka.
  1. Członkami Okręgowej Komisji Wyborczej wybrani zostali:
lekarze: Marek Błaszczyk, Jerzy Jakubiszyn, Stanisław Kowarzyk, Marcin Mielczarek,
Lekarze dentyści: Stanisław Chruszczyk, Małgorzata Lechniak.
                                                                                   Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
                                                                                              Opolskiej Izby Lekarskiej
                                                                                               dr n.med. Jerzy Jakubiszyn
Ostatnio zmienianysobota, 02 kwiecień 2022 19:44