Okręgowy Sąd Lekarski

Zgodnie z art. 30. okręgowy sąd lekarski dokonuje spośród członków tego sądu wyboru przewodniczącego i zastępców przewodniczącego. Co najmniej jeden z zastępców jest lekarzem dentystą.

Okręgowy Sąd Lekarski
1) rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy;
2) rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy oraz protesty przeciwko ważności Głosowania wniosków o odwołanie;
3) składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności.