Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący:

Włodzimierz Fijałkowski

Członkowie:

Marek Piętka, Teresa Sicińska-Werner, Michał Zych,