Jak rozwiązać problem z podpisywaniem wniosków w księgach rejestrowych praktyk

Na stronie https://rpwdl.csioz.gov.pl/   jest informacja o warunkach technicznych jakie należy spełnić aby podpisać i skutecznie wysłać wniosek.

Oprogramowanie weryfikujące podpis działa poprawnie na następujących przeglądarkach (System operacyjny Windows):

- Internet Explorer 11

- Mozilla Firefox wersja > 46 (od wersji 52 konieczna instalacja rozszerzenia SDK)

- Google Chrome wersja >45 konieczna instalacja rozszerzenia SDK

- Opera > 37 konieczna instalacja rozszerzenia SDK

Podczas wykonywania podpisu ujawnia się okno o potrzebie doinstalowania Szafir Host.

Czy podczas próby podpisu przeprowadzono instalację dedykowanej aplikacji Szafir Host?

Czy zezwolono przeglądarce na uruchomienie zainstalowanej  aplikacji?

W przypadku przeglądarki Google Chrome, Opera i Firefox (od wersji 52) wymagana jest instalacja dedykowanego rozszerzenia Podpis elektroniczny Szafir SDK oraz dodatkowej aplikacji Szafir Host udostępniającej funkcje podpisu elektronicznego.

1.Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać dla:

Google Chrome: https://chrome.google.com/webstore/detail/podpis-elektroniczny-szaf/gjalhnomhafafofonpdihihjnbafkipc/

Opera: https://addons.opera.com/pl/extensions/details/podpis-elektroniczny-szafir-sdk/

Firefox: https://www.elektronicznypodpis.pl/download/webmodule/firefox/szafir_sdk_web-0.0.9-anfx.xpi

2.Natomiast instalator Szafir Host dla systemu Windows z lokalizacji: http://www.elektronicznypodpis.pl/gfx/elektronicznypodpis/pl/defaultstronaopisowa/146/1/1/szafirhost.msi

W systemie należy zainstalować jedno rozszerzenie SDK odpowiednie dla przeglądarki i Szafir Host.

Środowisko Java JRE można pobrać i zainstalować z lokalizacji Java JRE: https://www.java.com/download/

Przed instalacją należy odinstalować poprzednie wersje.

Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.

Jeżeli rozszerzenie oraz aplikacja zostały prawidłowo zainstalowane i mimo to nadal podczas pracy z podpisem występują problemy  , należy sprawdzić czy w przeglądarce włączone jest rozszerzenie Szafir SDK oraz czy na komputerze zainstalowane jest środowisko uruchomieniowe Java JRE.