E-recepty - uzyskiwanie certyfikatów krok po kroku

Koleżanki i Koledzy

Od 1 stycznia 2020r. wchodzi obowiązek wystawiania recept elektronicznie (tzw. e-recept). Poza pewnymi wyjątkami obowiązek ten dotyczy wszystkich lekarzy, niezależnie od sposobu wykonywania zawodu (podmiot publiczny, kontrakt, praktyka lekarska).

Jeżeli prowadzisz indywidualną praktykę lekarską musisz wygenerować odpowiednie certyfikaty, aby mieć możliwość wystawiania e-recept w programie do obsługi dokumentacji elektronicznej. Poniżej przedstawiam krok po kroku jak to zrobić.

Należy zalogować się do RPWDL: https://rpwdl.csioz.gov.pl

 1. Z bocznego menu wybieramy „utwórz wniosek praktyka lekarska”
 2. Ze środkowego panelu z tytułem „wybierz akcję” wybieramy „wniosek o założenie konta w P1 i wygenerowanie certyfikatów”
 3. Wypełniamy dane we wniosku
 4. Po wypełnieniu naciskamy „pobierz generator plików CSR”.
 5. Pobrany plik zapisujemy w komputerze np. na pulpicie, a następnie klikamy na niego aby go otworzyć..
 6. Naciskamy „generuj pliki CSR”
 7. Ustanawiamy hasło (bez polskich znaków, minimum 6 znaków)
 8. Hasło należy zapamiętać lub zapisać
 9. Naciskamy „generuj pliki CSR”
 10. Pojawiło się okno „wybierz folder…”. Tworzymy na pulpicie np. folder „certyfikaty” i zapisujemy w nim pliki CSR.
 11. Zamykamy generator plików CSR.
 12. Następnie przechodzimy na naszej otwartej stronie rpwdl do kroku nr 3: „dołącz wygenerowane pliki” naciskamy "przeglądaj" i wyszukujemy zapisany plik wss.csr w naszym folderze „certyfikaty”, który w poprzednim kroku utworzyliśmy na pulpicie
 13. Klikamy „otwórz”
 14. Następnie przechodzimy do kolejnego przycisku "przeglądaj" i wyszukujemy zapisany plik tls.csr w naszym folderze „certyfikaty”,
 15. Klikamy „otwórz”
 16. Zaznaczamy okienko „akceptuję warunki korzystania z systemu P1”
 17. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zaznaczając okienko wyboru
 18. Naciskamy „wyślij”
 19. Pojawia się komunikat o przyjęciu wniosku. Klikamy „ok”
 20. Na kolejnej stronie klikamy na zielone certyfikaty, aby pobrać do nich linki – zapisujemy linki koniecznie do tego samego folderu co poprzednie pliki.
 21. Otwieramy ponownie „Generator plików CSR (jak w punkcie 5)
 22. Wybieramy środkowy przycisk „Po złożeniu wniosku generuj pliki certyfikatu”. (Uwaga: jeżeli nie zamknąłeś Generatora certyfikatów CSR w punkcie 11, potrzebny przycisk nie będzie widoczny. Należy teraz generator zamknąć i ponownie otworzyć, aby pokazały się przyciski).
 23. Naciskamy wczytaj pliki
 24. W oknie wybierz folder wyszukujemy nasz folder „certyfikaty” i naciskamy „wybierz”
 25. Odpowiednie pliki pojawią się w pustych okienkach generatora
 26. Wpisujemy hasło, które ustanowiliśmy w punkcie 7.
 27. Naciskamy „generuj pliki certyfikatów”
 28. Ponownie wybieramy nasz folder „certyfikaty” i klikamy „zapisz”
 29. W folderze „certyfikaty” pojawiły się pliki: certyfikat WSS i certyfikat TLS
 30. Teraz możesz zaimplementować certyfikaty do swojego programu gabinetowego i wystawiać e-recepty
 31. Na deser  można usunąć z komputera Generator plików CSR, aby nie zaśmiecać dysku.

Prawda, że proste ? …

Stanisław Kowarzyk wiceprezes ORL w Opolu

PS: Jeżeli wystawiasz ogólnie mało recept, możesz skorzystać z programu on-line do e-recept na stronie: gabinet.gov.pl. Nie musisz więc kupować komercyjnego programu.
Wadą takiego rozwiązania jest to, że program nie zapamiętuje danych pacjenta i istnieje konieczność wpisywania peselu i adresu za każdym razem, kiedy chcesz wygenerować e-receptę. Te recepty podpisuje się profilem zaufanym albo certyfikatem ZUS, używanym do wystawiania e-ZLA..
Poniżej w załączniku graficzne przedstawienie sposobu postepowania, który uwieńczony zostanie pierwszą e-receptą