UWAGA ! Wzrasta składka na Izbę Lekarską

Niniejszym infromuję, że począwszy od stycznia 2023 miesięczna składka z tytułu przynależności do samorzadu lekarskiego wzrasta do 120,-.

W dniu 21.10.2022 Naczelna Rada Lekarska w drodze uchwały zwiększyła miesięczną składkę lekarzy i lekarzy dentystów do 120,-, co jest podyktowane znacznym wzrostem cen energii i inflacją. Osoby dotychczas zwolnione z opłaty i uiszczające składkę w wysokości 10,- miesiecznie zachowują swoje prawa. Jednocześnie Samorzad postanowił całkowicie zwolnić z opłacania składki lekarzy i lekarzy dentystów od 70 roku życia, bez względu na osiągane przychody. Poniżej uchwała składkowa z 2014 i uchwała zmieniająca z października 2022.

Admin