Aktualizacja danych teleadresowych lekarzy i lekarzy dentystów

W ślad za Apelem Krajowej Komisji Wyborczej, zwracam się do lekarzy i lekarzy dentystów Opolskiej Izby Lekarskiej o aktualizację swoich danych w rejestrze lekarzy. Aktualizacja danych zawsze była obowiązkiem ustawowym członka samorządu zawodowego, natomiast obecnie jest o tyle ważna, że wkrótce zostaną dokonane zmiany w ordynacji wyborczej do organów izby lekarskiej. Krajowa Komisja Wyborcza pracuje nad wprowadzeniem możliwości głosowania elektronicznego, do czego niezbędne są aktualne dane teleinformatyczne każdego lekarza i lekarza dentysty. W załączniku umieszczam formularz, który można wypełnić i przesłać mejlem do Izby. Można tez skorzystać z bramki mejlowej na stronie www (w zakładce Kontakt-->Dane kontaktowe) lub zadzwonić i dane podać telefonicznie.

Jerzy Jakubiszyn - Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej Opolskiej Izby Lekarskiej