Podręcznik prewencji i leczenia COVID-19

Podręcznik - do pobrania w załączniku - napisany jasno i klarownie, dla wszystkich specjalności, zarówno dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek.
Odpowiada na wiele pytań i wątpliwości podnoszonych przez Koleżanki i Kolegów.